catalog_tyre_img_alt
Vennligst ventdotted
Handlekurv
#
18-9000
Din handlekurv er tom

Personvernerklæring

I det følgende informerer vi om hvordan personopplysninger behandles i forbindelse med bruk av våre nettjenester.


1. Generelt

1.1. Behandlingsansvarlig

AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
Faks: +49 30 20 84 78 250
E-postadresse: [email protected]


1.2. Formål og behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysninger om forskjellige registrerte (f.eks. brukere av nettstedet, interesserte parter og kunder) som en del av forretningsaktivitetene våre. Vi informerer deg om formål og behandlingsgrunnlag samt ytterligere detaljer om hvordan hver av de forskjellige behandlingssituasjonene blir behandlet i den nedre delen av denne personvernerklæringen.

1.3. Mottaker

Avhengig av behandlingssituasjonen kan personopplysningene dine bli behandlet ikke bare av den behandlingsansvarlige, men også av tredjeparter. Mulige mottakere er særlig databehandlere (f.eks. webhotell, programvareleverandører og andre leverandører av tekniske tjenester), leverandører av frakttjenester og tredjepartsleverandører av nettjenester og innhold. I tillegg kan utlevering skje i forbindelse med offentlige utredninger, rettskjennelser og rettslige prosesser dersom det er nødvendig for rettsforfølgning eller håndhevelse. Du kan se på redegjørelsene om den respektive behandlingen dersom du har behov for mer informasjon.

Mottakere i henhold til EUs personvernforordning (GDPR) er også datterselskaper som tilhører AUTODOC-gruppen. Her kan du finne ytterligere informasjon om konsernet.

1.4. Tredjelandsoverføring

Vi bruker tjenester der leverandørene i noen tilfeller er lokalisert eller behandler personopplysninger i såkalte tredjeland (utenfor EU eller EØS), det vil si land der databeskyttelsesnivået ikke samsvarer med det i EU. Der dette er tilfellet og EU-kommisjonen ikke har utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning (artikkel 45 i (GDPR)) for disse landene, har vi tatt passende forholdsregler for å sikre et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse for alle dataoverføringer. Disse inkluderer blant annet EU-kommisjonens standardavtaler. Der dette ikke er mulig, vil vi basere dataoverføringen på unntakene i artikkel 49 i GDPR, mer spesifikt for ditt uttrykkelige samtykke eller nødvendigheten av overføringen for å oppfylle kontrakten eller for å gjennomføre tiltak før kontrakten inngås.

1.5. Oppbevaringsperiode

Personopplysninger lagres så lenge formålet tilsier det, så lenge vi er lovpålagt å oppbevare dem, eller så lenge det er nødvendig av andre juridiske årsaker.

1.6. Rettighetene til den registrerte

Du har rett til å få innsyn i personopplysningene som er lagret om deg, inkludert eventuelle mottakere og tiltenkt lagringsperiode, i henhold til artikkel 15 i GDPR. Dersom de behandlede opplysningene ikke er (eller ikke lenger er) korrekte, har du rett til retting (artikkel 16 i GDPR). Dersom de relevante juridiske kravene er oppfylt, kan du be om sletting (artikkel 17 i GDPR) eller begrensning (artikkel 18 i GDPR) av behandlingen, samt fremme innsigelser mot behandlingen (artikkel 21 i GDPR). Dersom du mener at behandlingen av personopplysninger om deg er i strid med personvernloven, har du rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet for datavern etter eget valg (artikkel 77 i GDPR).

1.7. Retten til å fremme innsigelser

Du har rett til å fremme innsigelser når som helst, av grunner knyttet til din spesifikke situasjon, mot behandlingen av personopplysningene dine som utføres på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene dine med mindre det foreligger tvingende legitime grunner som er verdt å beskytte, og som veier tyngre enn din interesse i beskyttelse, eller behandlingen tjener til å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav. Du kan når som helst, uten å oppgi grunner til det, fremme innsigelser mot behandlingen av dataene dine for direkte markedsføringsformål og enhver profilering som kan være knyttet til det.


2. Behandlingssituasjoner

2.1. Nettsidebruk

Nettjenestene våre er ment for å gi informasjon om selskapet vårt og tjenestene våre, for å konkludere eller inngå kontraktsforhold, og for å kommunisere og samhandle med kundene våre og andre interesserte parter.

Vi behandler også personopplysninger for de tidligere nevnte formålene. Omfanget og det juridiske grunnlaget for databehandlingen avhenger av tjenestene brukeren ber om, den relevante nettleserkonfigurasjonen og omfanget av et eventuelt gitt samtykke.

Netteknologier (informasjonskapsler og lignende teknologier)

Vi bruker ulike programvareløsninger og netteknologier, inkludert tredjeparts webanalyse- og markedsføringsverktøy og tredjeparts innholdsintegrasjonstjenester, som for eksempel skrifttyper, kart eller videoer, for å forbedre kommunikasjonen og interaksjonen med kundene våre samt for å forbedre brukeropplevelsen.

Analyseverktøy brukes til å samle inn, måle og analysere datapunkter som besøkstall, besøkskilder, besøkte sider, tid brukt på nettstedet, og hvor langt man har bladd nedover siden. Markedsføringsverktøy muliggjør målrettet kontroll og evaluering av markedsføringstiltak (annonsekampanjer, Affiliate-markedsføring og multikanalsanalyse).

Med hensyn til ePrivacy og datavern, krever bruk av slike verktøy ofte samtykke fra den respektive brukeren. Vi benytter et såkalt Consent-Management-Tool for å innhente og administrere det nødvendige samtykket i samsvar med artikkel 6 nr. 1, første setning i bokstav a) i GDPR og, hvis aktuelt, § 25 nr. 1 i TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz [den tyske loven om personvern i telekommunikasjon og telemedier]) (se følgende avsnitt).

Detaljert informasjon om emnet og omfanget av relevant samtykke, og databehandlingen basert på dem, vil du få direkte via nettverktøyet vårt som forvalter samtykke.

I den grad det ikke kreves samtykke, utføres behandlingen av personopplysninger på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR for de beskrevne formålene, som samtidig representerer interessene som forfølges av oss eller våre partnere («nødvendige tjenester»). Det er helt nødvendig for driften av nettstedet å lagre loggfiler og samle data for å forsyne nettstedet.

Verktøy til forvaltning av samtykke

Vi benytter et verktøy til å forvalte samtykke («CMT», Consent management tool). Du kan når som helst få tilgang til CMT her eller ved å klikke på lenken «Innstillinger for informasjonskapsler» i bunnteksten til nettstedet. Når du går inn på nettstedet vårt, settes det en CMT-informasjonskapsel som brukes til å lagre samtykket du har gitt til de enkelte tjenestene, og til å kontrollere den tilsvarende aktiveringen eller deaktiveringen av de respektive funksjonene.

CMT-verktøyet brukes til å innhente nødvendige samtykker og til å dokumentere dem i samsvar med vår dokumentasjonsplikt. Det rettslige grunnlaget for dette er artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i GDPR.

De innsamlede dataene lagres frem til du sletter informasjonskapselen. Detaljer om databehandlingen i CMT finner du i brukergrensesnittet til nettverktøyet.

Google Tag Manager

Nettstedet vårt bruker Google Tag Manager fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 i Irland. Tag Manager brukes til å administrere sporingsverktøy og andre tjenester, såkalte tagger på nettstedet. Google Tag Manager krever ikke bruk av informasjonskapsler.

Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 §1 bokstav f) i GDPR, basert på vår legitime interesse i å integrere og administrere flere tagger på nettstedet vårt på en enkel måte.

Du kan finne mer informasjon her.

Criteo

I forbindelse med delt ansvar, i henhold til artikkel 26 i GDPR, bruker vi tjenester levert av Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris i Frankrike («Criteo») til å samle inn informasjon om brukeratferd (f.eks. produkter du har sett på, lagt i handlekurven eller kjøpt) i en rent anonym form for å forbedre annonsetilbudet vårt. Vi bestemmer omfanget av den respektive reklamekampanjen innenfor rammeverket av kontrakten med Criteo. Implementeringen av denne reklamekampanjen, inkludert beslutningen om hvilke annonser som spilles ut hvor, er deretter ansvaret til Criteo.

I forbindelse med vårt felles ansvar for den tidligere nevnte behandlingen kan du utøve dine rettigheter i henhold til GDPR overfor både oss og Criteo. Vi har inngått en avtale om delt ansvar med Criteo, på forespørsel gjør vi hovedvilkårene tilgjengelig for deg.

YouTube

Vi har integrert videoer på dette nettstedet som er lagret på YouTube og som kan spilles av fra nettstedet vårt. Vi har aktivert funksjonen «utvidet datavernmodus» fra YouTube. Dette betyr at Google ikke mottar noen bruksinformasjon og ikke setter noen informasjonskapsler før brukeren aktivt klikker på avspillingsknappen. Etter dette klikket begynner videoen å spilles av, og Google setter sine egne informasjonskapsler for å forbedre sine tjenester og for å spille av individualisert reklame i reklamenettverk til Google.

Tilbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 i Irland.

Ta en titt på personvernerklæringen som gjelder for YouTube for mer informasjon.

2.2. Kundeadministrasjon, direkte markedsføring

Vi bruker et administrasjonssystem for kunderelasjoner («CRM») til å sentralt styre salgsrelevant kontakt- og markedsføringsinformasjon innen AUTODOC-gruppen. Data som administreres i CRM-systemet inkluderer både eksisterende kundekontakter og registrerte nettstedbrukere, inkludert nyhetsbrevabonnenter og andre markedsføringskontakter.

Kunde- / Brukerprofiler

CRM gjør det mulig for oss å samle og analysere markedsføringsinformasjon fra flere kilder for å optimere markedsføringsstrategien og målrettet direktereklame. Dette kan inkludere å opprette og analysere kunde- eller brukerprofiler for å finne ut hvilke produkter og tjenester som er mest populære og for å skreddersy markedsføringskampanjer til individuelle interesser.

I tillegg til operative eksisterende kundedata, behandles dataene som genereres gjennom våre nettsider (f.eks. landingssider og kontaktskjemaer) også i CRM-systemet. I tillegg kan det være data fra markedsføring via e-post og sosiale medier (f.eks. åpningsvurderinger, henvisningsveier osv.).

Målet vårt er å gjøre salgs- og markedsføringsinnsatsen til de ulike forretningsenhetene i AUTODOC-gruppen effektiv og målrettet, samt å koordinere dem på tvers av avdelingene. For dette formålet behandler vi (også ved hjelp av tjenesteleverandører) de relevante CRM-dataene i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR på grunnlag av en interesseavveining.

Samtykkehåndtering (e-postreklame)

En annen komponent i CRM-systemet vårt er samtykkehåndtering. I henhold til § 7(2) nr. 1 og 2 i UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [Tysk lov om urettferdig konkurranse]), er visse former for direktereklame, særlig e-post- eller telefonreklame til forbrukere, kun tillatt etter uttrykkelig forhåndssamtykke.

Hvis og så langt du gir oss ditt samtykke til å annonsere innenfor rammen av nettsidene våre (f.eks. når du abonnerer på nyhetsbrevet), dokumenterer og lagrer vi opplysningene som kreves som bevis på samtykke (artikkel 7 § 1 i GDPR, hvis aktuelt, § 7 bokstav a) i UWG) på grunnlag av artikkel 6 §1 bokstav c) i GDPR.

Ved tilbakekalling av samtykket, vil vi beholde beviset for dokumentasjonsformål i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR frem til de lovbestemte foreldelsesfristene utløper. Dette tjener vår interesse i ethvert juridisk forsvar som kan være nødvendig. Det samme gjelder dokumentasjonen av innsigelser mot reklame, som vi også lagrer i en svarteliste for e-postlevering for å sikre at ingen reklame sendes til mottakere som har uttrykt at de ikke ønsker å motta den.

(Personlig tilpasset) direktereklame og nyhetsbrev

Dersom samtykke er gitt (f.eks. for påminnelser om at man har ting i handlekurven eller menings- og tilfredshetsundersøkelser), utføres databehandling for de formålene som omfattes av samtykket på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR.

Uavhengig av eventuelle krav til samtykke, behandler vi personopplysninger fra CRM-systemet vårt og, der det er aktuelt, fra andre kilder (inkludert tjenesteleverandører) for målrettet og, der det er relevant, personlig tilpasset levering og utforming av direktereklame. Det rettslige grunnlaget for behandlingen i henhold til å ivareta våre annonseringsinteresser er artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

På nettsiden vår har du mulighet til å abonnere på et gratis nyhetsbrev som sendes ut regelmessig, som blant annet inneholder informasjon tilpasset deg, nyheter om produktene våre og aktuelle spesialtilbud.

For å abonnere på nyhetsbrevet vårt bruker vi den doble påmeldingsprosessen, som betyr at vi kun sender deg nyhetsbrevet på e-post dersom du klikker på en lenke i varslingse-posten vår for å bekrefte at det er du som eier den oppgitte e-postadressen. Dersom du bekrefter e-postadressen din, lagrer vi e-postadressen din, tidspunktet du registrerte deg og IP-adressen som ble brukt til registreringen frem til du avslutter abonnementet på nyhetsbrevet. Det eneste formålet med lagringen er å sende deg nyhetsbrevet og bekrefte registreringen din. Du kan avslutte abonnementet på nyhetsbrevet når du vil. Du kan finne en lenke for å avslutte abonnementet i alle nyhetsbrev. En melding til kontaktdetaljene ovenfor eller i nyhetsbrevet (f.eks. via e-post eller brev) er også tilstrekkelig.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR. Loggingen av registreringsprosessen skjer på grunnlag av våre legitime interesser i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR med det formål å bevise samtykke.

For å finne ut når e-postene våre åpnes og hvordan de brukes, registrerer og analyserer vi interaksjonene med nyhetsbrevet og tilgangsdataene (f.eks. hvor ofte du åpner eller klikker på dem) ved å bruke standard markedsteknologier. E-postene våre har nettvarder for dette formålet. Dette er små bildefiler som lastes inn av nettstedet vårt, og som gjør det mulig for oss å fastslå når du har åpnet en e-post. Vi får også vite hvilke lenker i e-posten du klikker på. Vi bruker disse tilgangsdataene til å kontinuerlig forbedre tjenestene våre, innholdet vårt, kundekommunikasjonen vår og til statistiske formål. Vi bruker også denne informasjonen til å bedre forstå hvilket innhold og hvilke produkter som interesserer deg, slik at vi kan gi deg det mest relevante innholdet i fremtiden.

Som en del av registreringen din for å motta våre kampanje-e-poster ber vi også om ditt samtykke til å tilpasse e-postene våre til dine behov og interesser basert på dataene vi lagrer om deg på tvers av enheter, som for eksempel tilgangsdataene dine, eventuell kontoinformasjon og handlehistorikken din (bestillinger, returer, uferdige bestillinger). Det rettslige grunnlaget for dette er ditt samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR.

Tilgangsdataene (åpnings- og klikkdata) lagres kun anonymt. En separat tilbakekalling av den beskrevne analysen av tilgangsdataene dine og opprettelsen av en personlig bruksprofil er ikke mulig. Du kan imidlertid konfigurere e-postprogrammet ditt til å vise e-poster i tekstformat i stedet for HTML. Dette forhindrer at bilde- og grafikkfiler vises, slik at sporing ikke er mulig. I dette tilfellet vil ikke nyhetsbrevet vises i sin helhet, og det vil kanskje ikke være mulig å bruke alle funksjonene i det. Dersom du ikke vil at vi skal analysere tilgangsdataene dine eller opprette en personlig bruksprofil om deg, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta personlig tilpasset e-postreklame, som beskrevet ovenfor.

Annonsering til eksisterende kunder

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er nødvendig å gi samtykke til reklame i posten og reklame til eksisterende kunder i henhold til vilkårene i § 7(3) i UWG. Databehandling på grunnlag av legitim interesse i henhold til artikkel 6 paragraf 1 bokstav f) i GDPR kan derfor også finne sted i forbindelse med e-postmarkedsføring og reklame i posten dersom du ikke har gitt ditt samtykke til reklame eller har trukket tilbake samtykket du har gitt oss.

Du kan når som helst fremme innsigelser mot bruken av opplysningene dine til reklameformål på grunnlag av vår legitime interesse, ved å bruke den tilsvarende lenken i e-postene eller ved å varsle oss via kontaktinformasjonen ovenfor (f.eks. via e-post eller brev) uten at det påløper andre kostnader enn overføringskostnadene i henhold til grunntakstene.

Kontakt via SMS og telefon med AUTODOC

Forutsatt at du har gitt ditt samtykke og har oppgitt mobilnummeret og/eller telefonnummeret ditt i kundekontoen, vil vi ta kontakt med deg via telefon eller SMS i forbindelse med tilfredshetsundersøkelser, spesialtilbud og kampanjer, for å informere deg om produkter og for statistiske formål. Du kan trekke tilbake samtykket ditt med fremtidig virkning til enhver tid ved å gi beskjed til kontaktinformasjonen ovenfor (f.eks. via e-post eller brev).

Vi tar opp samtalen dersom du gir oss ditt samtykke i begynnelsen av samtalen. Vi lagrer opplysningene som oppgis i løpet av samtalen, til opplæring av kundeservicemedarbeiderne våre og for kvalitetssikring av kundesenteret vårt. Opplysningene slettes normalt etter tre måneder, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd i henhold til loven eller av bevishensyn. Vi kan oppbevare opptaket i opptil tre år for bevisformål (f.eks. inngåelse av en salgskontrakt). Samtykket ditt er det rettslige grunnlaget (artikkel 6. § 1 bokstav a) i GDPR) for opptaket av samtalen og evaluering av den.

Spørreundersøkelser og konkurranser

Vi vil bruke dataene dine til markeds- og meningsforskning dersom du deltar i en av spørreundersøkelsene våre. Vi analyserer anonyme data kun for interne formål. Dersom undersøkelser, i unntakstilfeller, ikke blir evaluert anonymt, vil dataene kun samles inn og behandles med ditt samtykke (artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR).

I forbindelse med konkurranser bruker vi dataene dine med det formål å gjennomføre konkurransen og varsle om premier. Du finner mer detaljert informasjon i deltakerbetingelsene til den aktuelle konkurransen. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er konkurransekontrakten i henhold til artikkel 6 § 1 bokstav b) i GDPR.

Anmeldelser med kommentarfunksjon og et stjernerangeringssystem

På nettsiden vår tilbyr vi muligheten til å dele offentlige anmeldelser av produktene og tjenestene våre. Når du deltar i stjernerangeringssystemet, beregner vi en samlet poengsum ved hjelp av tilbakemeldingsskalaen vår. Når det gjelder kommentarfunksjonen, kan anmeldelsen din også publiseres på nettsidene våre, men kun med initialene dine eller et navn (pseudonym) som du selv har valgt.

Behandlingen utføres på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR i legitim interesse av å innhente brukeranmeldelser og dermed skape et tillitsgrunnlag for bruken av nettstedet. Vi har også en legitim interesse i å gjøre anmeldelser av salgene våre transparente for andre kunder og verifisere at de er basert på faktiske kjøp.

2.3. Kontakt

Dersom du kontakter oss via kontaktskjemaene våre eller via e-post, behandler vi personopplysningene dine (også ved hjelp av tjenesteleverandører) regelmessig for å svare på henvendelsen din eller for å behandle forespørselen din på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR, for å beskytte de grunnleggende interessene til virksomheten vår, spesielt bedriftskommunikasjonen vår.

Kontraktrelatert kommunikasjon som er nødvendig for å oppfylle en kontrakt inngått med deg eller innenfor rammen av tiltak før kontraktsinngåelse basert på henvendelsen din, utføres også på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR.

Du kan også kontakte oss på telefon. Vi tar opp samtalen dersom du gir oss ditt samtykke i begynnelsen av samtalen. Vi lagrer opplysningene som oppgis i løpet av samtalen, slik at vi kan lære opp kundeservicemedarbeiderne våre og kvalitetssikre kundesenteret vårt. Opplysningene slettes vanligvis etter tre måneder, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd i henhold til lov- eller bevisformål. Vi kan oppbevare opptaket i opptil tre år for bevisformål (f.eks. inngåelse av en salgskontrakt). Ditt samtykke er det juridiske grunnlaget (artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR) for opptak og evaluering av samtalen.

2.4. Kundekonto

På nettsiden vår gir vi brukere muligheten til å opprette en kundekonto eller registrere seg på vårt påloggingsområde for å dra nytte av hele funksjonaliteten til nettsiden vår. Oppretting av en brukerkonto utgjør en avtale om bruk av en konto for AUTODOC Shop og, med tilsvarende registrering, også for AUTODOC CLUB og AUTODOC CarBook. Opplysningene som samles inn, benyttes til å gi brukeren tilgang til plattformene og tjenestene på dem. Vi har fremhevet informasjonen du må oppgi ved å markere den som obligatorisk. Registreringsinformasjonen brukes til å behandle bestillinger i nettbutikken vår og for å opprette en kundekonto. Det er ikke mulig å registrere seg uten denne informasjonen. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR.

AUTODOC CLUB

På nettstedet vårt tilbyr vi brukerne muligheten til å opprette en AUTODOC CLUB-medlemskonto og registrere seg i påloggingsområdet vårt for å kunne bruke alle funksjonene på nettstedet (f.eks. Carbook). I løpet av registreringsprosessen samler vi inn brukerens e-postadresse og passord. Det er ikke mulig å registrere seg uten denne informasjonen. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR.

Registreringsinformasjonen brukes til å opprette en medlemskonto.

Opplysningene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er nødvendig for å overholde lovpålagte forpliktelser.

AUTODOC Carbook

I tillegg til informasjonen som allerede er oppgitt under registreringen, samler vi inn følgende informasjon som er nødvendig for å kunne bruke funksjonene som tilbys:

  • når du oppretter en AUTODOC CLUB-medlemskonto:
    • brukerens kjøretøy (inkludert merke, modell, versjon og kilometerstand),
    • aktiviteter (f.eks. utgifter, oppdateringer av kilometerstand).
  • å opprette og bruke en profil til Carbook:
    • Profilnavn
    • annen informasjon som er gitt frivillig.

Denne informasjonen vises til andre registrerte medlemmer av AUTODOC CLUB-en når Carbook benyttes i brukerens offentlige profil, prosjektbeskrivelser og nyhetsfeed.

Det er også mulig å angi ytterligere informasjon som skal vises i den offentlige brukerprofilen, prosjektbeskrivelser og nyhetsfeed.

I tillegg samler vi inn IP-adressen din når du oppretter et innlegg og/eller sender inn en kommentar. Dette er nødvendig for å forsvare eller håndheve rettskrav.

Personopplysningene behandles så lenge som det du delte på nett er publisert og slettes deretter.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er å finne i artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR og for øvrig i artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR på grunnlag av vår legitime interesse i å tilby en funksjonalitet som gjør det mulig at brukerne kan opprette individuelle profiler.

Vi bruker kun informasjonen du oppgir til å opprette en medlemskonto og en individuell profil. Opplysningene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er nødvendig for å overholde lovpålagte forpliktelser.

2.5. Bestillingsprosess

Når en bestilling legges inn, kan vi samle inn informasjon som er nødvendig for å behandle bestillingen, i tillegg til informasjonen som ble gitt i løpet av registreringen.

Du kan oppgi valgfrie detaljer som telefon- og faksnummer, slik at vi kan kontakte deg med disse metodene dersom vi har spørsmål eller for å be om betaling per telefon ved manglende betaling etter forfallsdato og skriftlig påminnelse, dersom dette er nødvendig og vi ikke får kontakt med deg på andre måter.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR.

2.6. Leverandør av betalingstjenester

Du kan velge en rekke betalingstjenesteleverandører og betalingsmåter for å betale, inkludert forhåndsbetaling, PayPal og faktura. Til dette formålet kan data som er direkte relatert til å behandle betalingen, som for eksempel faktureringsadresser, IBAN, BIC og foretrukket betalingsmetode, overføres til disse tjenesteleverandørene. For å bekrefte betalinger, f.eks. for å frigi kjøpte varer, mottar vi tilsvarende betalingsinformasjon fra betalingstjenesteleverandørene. Vi mottar også masterdata og finansiell informasjon fra betalingstjenesteleverandører som en del av enhver identitetssjekk som er lovpålagt.

Med mindre du har gitt oss ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR, er det rettslige grunnlaget for overføring av data til betalingstjenesteleverandørene i forbindelse med kontraktsbehandling artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR, dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle kontrakten og behandle bestillingen.

For det rettslige grunnlaget og ytterligere detaljer om databehandlingen utført av betalingstjenesteleverandørene på eget ansvar, ta en titt på personvernerklæringen til den respektive betalingstjenesteleverandøren. Vær oppmerksom på at ikke alle betalingsmåter er tilgjengelige i alle land.

Vi vil påpeke at den mest effektive måten å håndheve personvernrettighetene dine på er å kontakte betalingstjenesteleverandøren din, da det kun er de som har tilgang til opplysningene dine og kan iverksette direkte tiltak.

2.7. Screening av sanksjonslister

For å overholde forpliktelsene våre i henhold til EUs antiterrorlovgivning, kryssjekker vi mot sanksjonslistene som opprettholdes og publiseres av EU. Rettsgrunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i GDPR samt vår legitime interesse i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR i å kontrollere om forretningsforholdet bryter § 134 i BGB (Bürgerliches Gesetzbuch [tysk sivillovbok]) og å unngå sanksjoner.

Dette gjør vi ved å sjekke om navnet ditt og leveringsadressen din står på de siste sanksjonslistene når du bestiller. Vi verifiserer resultatet manuelt dersom vi finner et treff. Dersom den manuelle kontrollen ikke fører til et tydelig negativt resultat, vil vi ta kontakt med deg og, ved behov be om ytterligere informasjon fra deg til sammenligningsformål (mer spesifikt, en kopi av et ID-dokument som viser nasjonalitet, fødselsdato og fødselssted). Vi sletter kopier av ID-kort umiddelbart etter den manuelle verifiseringen. Under sjekken vil bestillingen din midlertidig settes på vent. Dersom resultatet fra kontrollen er negativt, vil bestillingen behandles videre. Vi vil varsle deg og gi deg muligheten til å svare dersom resultatet av kontrollen samsvarer med en oppføring i en sanksjonsliste. Vi vil deretter avgjøre om vi skal etablere eller fortsette et forretningsforhold med deg.


3. Bruken av sosiale medieplattformer

Vi bruker sosiale medier for å kommunisere med blant annet kunder og interesserte parter, og for å gi informasjon om produktene og tjenestene våre.

Disse sosiale medieplattformene behandler vanligvis brukerdata for markedsundersøkelser og reklameformål. På denne måten kan det lages bruksprofiler basert på brukernes interesser. Til dette formålet lagres informasjonskapsler og andre identifikatorer på brukernes datamaskiner. Basert på disse bruksprofilene plasseres det deretter annonser, for eksempel innenfor de sosiale nettverkene, men også på nettsidene til tredjeparter. Som en del av måten vi bruker sosiale medieplattformer på, kan vi ha tilgang til informasjon gitt av sosiale medieplattformer, som for eksempel statistikk om brukerinteraksjon med de sosiale mediekontoene våre. Denne statistikken er aggregert og kan blant annet inneholde demografisk informasjon og data om interaksjon med nettstedene våre, samt innlegg og innhold som deles gjennom dem. I listen nedenfor finner du detaljer og lenker til den sosiale nettverksdataen som vi har tilgang til som operatør for den respektive kontoen.

Det rettslige grunnlaget for databehandling er artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR, basert på vår legitime interesse i å informere og kommunisere effektivt med brukerne, eller artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR, for å holde kontakt med og informere kundene våre samt for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse med fremtidige kunder og interesserte parter.

Når det gjelder det rettslige grunnlaget for databehandlingen som de sosiale medieplattformene utfører på eget ansvar, henviser vi til personvernerklæringen til den respektive sosiale medieplattformen. Følgende lenker gir deg også ytterligere informasjon om den aktuelle databehandlingen og hvordan du kan fremme innsigelser.

Vi ønsker å påpeke at den mest effektive måten å håndtere bekymringer relatert til personvern på, er å ta kontakt med den sosiale medieplattformen, ettersom det kun er de som har tilgang til dataene og kan iverksette direkte tiltak.

Nedenfor finner du en liste med informasjon om de sosiale medieplattformene vi bruker:

4. Ansvarshavende for datavern

Du kan ta kontakt med ansvarshavende for datavern under følgende:

Ansvarshavende for datavern
c/o AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-postadresse: [email protected]


Versjon: 1.0 / Dato: september 2023